Баумит Солидо Е160 25кг

Баумит Солидо Е160 25кг

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813

Да се спазва точно количеството вода, упоменатo на торбата на продукта. Да не се работи със земновлажна консистенция.

  Продуктови варианти     Опаковка 25 kg торба Плътност на сухата смес-ок. 1850 kg/m³ Якост на опън при огъване-> 4 N/mm² Разход-ок. 20 kg/m²/cm Покриваемост-ок. 1.25 m²/торба при 1 cm дебелина на замазката Клас на якост-CT C16 F4 Може да се ходи-след ок. 3 дни Направна вода-ок. 2.1 l/торба - 2.5 l/торба Топлопроводимост-ок. 1 W/mK Якост на натиск след 28 дни-> 16 N/mm² Едрина на зърното-до 4 mm Палет-1 палет = 48 торби = 1 200 кг

АртикулСтатусКодБройЦена
Баумит Солидо Е160 25кг - BAUE16025 1 8.48