Баумит Нивело Куатро

Баумит Нивело Куатро

Саморазливна нивелираща смес

Саморазливна нивелираща смес на калциево-сулфатна основа (клас СА-С20-F6, съгл. EN 13813), за създаване на равнинни повърхности с дебелина на слоя от 1 до 20 мм, подходяща за подово отопление, както и преди полагане на плочки и подови настилки от всякакъв вид, устойчива на натоварване от столове на колелца, за вътрешно приложение.

Една торба от 25 кг се разбърква с 6 л питейна вода, докато изчезнат грудките в кофата - ок. 3 мин. Изтегля се с гребеновиден ракел с подходящ размер на зъбите. Готовата повърхност се обработва с иглен валяк минимум двукратно, на кръст. Върху мократа саморазливка се стъпва с обувки - тип "котки". За големи обекти продуктът може да се нанесе с мазаческа машина, оборудвана с допълнителен смесител и шнекова двоица, с дебит ок. 35 л/час.

Продуктови варианти     Опаковка 25 kg торба Якост на натиск > 20 N/mm² Плътност на сухата смес ок. 1280 kg/m³ Максимална дебелина 20 mm Минимална дебелина 1 mm Якост на опън при огъване > 6 N/mm² Разход ок. 1.5 kg/m²/mm Покриваемост ок. 16.5 m²/торба 1 mm дебелина Направна вода ок. 6 l/торба (= 24%) Време за преработка ок. 30 мин. Едрина на зърното 0.3 mm Палет 1 палет = 48 торби = 1 200 кг