UD профил

Магазина предлага UD профили на 3 и 4 метра,с дебелина 0.45мм,0.5мм и 0.6мм

Профили с дебелина 0.5мм са налични.

Профили с дебелина 0.45 и 0.6мм по заявка на клиент