Директен окачвач за CD профил

Директен окачвач за CD профил

Чрез директните окачвачи се прикрепят CD профилите към тавани и стени

Магазина предлага директни окачвачи усилени на:

70мм,125мм,150мм