Кръстата връзка за CD на две нива

Кръстата връзка за CD на две нива

Кръстата връзка за CD се използва за свързването на профилите под прав ъгъл на различни височини