Ламиниран паркет 12мм Kaindl K5758 AC5/33, Oak Cabana

Ламиниран паркет 12мм Kaindl K5758 AC5/33, Oak Cabana