Ламиниран паркет 12мм Kaindl K4426 AC5/33, Oak Evoke Claymono

Ламиниран паркет 12мм Kaindl K4426 AC5/33, Oak Evoke Claymono