Щепсел 2Р 6А с ринг Бял

Щепсел 2Р 6А с ринг Бял

Щепсел 2Р 6А с ринг Бял италиански стандарт

марка Legrand

модел Helium