Фугопълнител и шпакловка KNAUF SUPER FINISH

Фугопълнител и шпакловка KNAUF SUPER FINISH

Универсалната шпакловка на KNAUF,SUPER FINISH е продукт,готов за употреба.

 

■ Готова формула на винилна основа – без
загуби. След първоначалното отваряне
материалът може да се ползва и съхранява
в затворена кофа след месеци
■ Няма отворено време за работа –
съхнеща смес
■ Не е необходим грунд преди полагане
върху гипскартонена повърхност
■ Добра устойчивост на пукнатини и
отлична адхезия
■ Идеална за шпакловане на интериорни
мазилки, бетони и обработване на пукнатини
■ Отлична обработваемост – лесно
нанасяне и шлайфане
■ Позволява оцветяване с колоранти за
интериорни бои
■ Ръчно и машинно нанасяне
■ Стандарт БДС EN 13963

Подготовка
Нанасяне
Температурата на въздуха и повърхността
трябва да бъде минимум 13°C и максимум
35°C. Трябва да се осигури добра вентилация,
за да отведе излишната влага. Разбъркайте
сместа без да добавяте вода. Ако е необходимо
добавете вода на порции до 250 ml, за да
предотвратите прекомерно разреждане.
Разбъркайте и пробвайте, за да определите
дали е достатъчно разреждането. Всички
повърности готови за шпакловане трябва да са
подготвени – сухи, обезпрашени, обезмаслени,
да не са полирани и ако е нужно, да са
грундирани с дълбоко проникващ грунд.

Разход

Номинален разход шпакловка: 1,56 kg/m²/mm
Разход фуга Q2 – Q3:
0,350 kg за AK и HRAK кант
Практически разход шпакловка Q4:
Гипскартон около 0,800 kg/m²
Практически разход шпакловка:
Гипсова мазилка около 1,00 kg/m²
Разходът строго зависи от дебелината на слоя
шпакловка!!

Предлага се в бака 6кг и 20кг