Пастообразни шпакловки

ПАСТООБРАЗНИ ШПАКЛОВКИ

Пастообразните шпакловки са готови за нанасяне.Използва се валяк,който е специален за пастата и шпакла или нов за шпакловка