Суперфинна готова шпакловка Knauf Finitura

Суперфинна готова шпакловка Knauf Finitura

Knauf FINITURA

Предимства Приложение Описание
■ Създава идеално фина и гладка
повърхност
■ Готова формула на винилна основа – без
загуби. След първоначално отваряне,
материалът може да се ползва и съхранява
в затворена кофа и след месеци
■ Няма отворено време за работа –
съхнеща смес
■ Не е необходим грунд преди полагане
върху гипскартонена повърхност
■ Идеална за шпакловане на интериорни
мазилки
■ Отлична обработваемост – лесно
нанасяне, отлична адхезия
■ Без необходимост от шлайфане – DUST
CONTROL
■ Понижена абсорбция на боя – позволява
боядисване без грунд
■ Позволява оцветяване с колоранти за
интериорни бои
■ Ръчно и машинно нанасяне

Предлага се в бака 6кг и 20кг