Mefisto Алкиден грунд за черни метали

Mefisto Алкиден грунд за черни метали

Mefisto Алкиден грунд е продукт, предназначен за грундиране на нови и репарация на стари повърхности от черни метали (стоманени повърхности), предварително добре почистени и обезмаслени

цвят

-сив

-тъмно червен