Обработка преди боя и разредители

Обработка преди боя и разредители