AquaProof2K EASYBOX

AquaProof2K EASYBOX

ДВУКОМПОНЕНТНА  ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

 Предимства:

  • Гъвкава, обмазна, циментова хидроизолация
  • За бани и водозадържащи структури, фундаменти и сутерени
  • Способна да премоства пукнатини и при отрицателни температури (-5˚С)

Описание на продукта: AquaProof 2К EASYBOX е двукомпонентно гъвкаво, циментово покритие с модифициран полимер, което се използва за хидроизолация на вътрешни и външни структури.

Специално създадена за защита на подземни помещения.

Подходяща и за защита от положителен и отрицателен воден напор мазета, изби, бани в мазета, гаражи, фундаменти, канализационни и отводнителни конструкции. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние хлорните йони и солите във водата. За всякакви минерални основи.

Опаковка   oпаковка (комплект)  20 kg
компонент 1: пластмасова туба 5 kg
компонент 2: книжна торба 15 kg   Разход на материал разход за 1 кв.м. -3.6кг покривност за 1 опаковка 5.5 кв.м